POLITYKA PRYWATNOŚCI

FWK Krystian Kędzia

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w dalszej części: ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku) INFORMUJEMY:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest FWK Krystian Kędzia z siedzibą ul. Mickiewicza 28, 64-610 Rogoźno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na wyżej wskazany adres lub drogą e-mailową pod adresem: nieruchomości@fwk.com.pl;
 2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia: zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ciążących na nas obowiązków, prawnie wynikających obowiązków (m. in. cele marketingowe – przesyłanie informacji o ofertach wysyłane na adres e-mail lub numer telefonu oraz podczas rozmów telefonicznych).
  Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania (zameldowania), PESEL, nazwę, numer i serię dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość oraz dane adresowe nieruchomości, w tym numer Księgi Wieczystej.
  Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do nawiązania współpracy i skorzystania z usług. Bez podania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe.
  W trakcie trwania umowy, wchodzimy w posiadanie również innych Państwa danych, na przykład takich jak: imiona państwa rodziców, stan cywilny, dane o numerze Państwa rachunku bankowego. Jeżeli będą korzystać Państwo z kredytowania w naszej placówce niezbędnymi danymi będzie również informacja o wysokości zarobków.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów przetwarzania, dla których zostały przekazane lub pozyskane, o ile przepisy nadrzędne nie nakazują przechowywania danych osobowych przez inny okres;
 3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W niektórych sytuacjach Administrator Danych osobowych przekazuje Państwa dane osobowe podmiotom trzecim. Mogą to być: nasi pracownicy, nasi partnerzy (kancelarie prawne, notariusze), podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne, banki, firmy kurierskie i pocztowe, organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 4. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE I PLIKI COOKIES
  Przy korzystaniu z wtyczki serwisu Facebook mogą zostać przez niego pobrane dane osobowe. Po przeniesieniu na inną stronę internetową obowiązuje Państwa odrębna polityka prywatności danego serwisu.
  Nasza strona wykorzystuje pliki typu cookies w celu prawidłowego wyświetlania strony i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku. Na naszej stronie znajdują się również odnośniki do zewnętrznych stron WWW, za które nie ponosimy odpowiedzialności.
 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, korekty i aktualizacji, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Cofniecie zgody na przetwarzanie danych może być dokonane po przesłaniu stosownej informacji na adres: FWK Krystian Kędzia ul. Mickiewicza 28, 64-610 Rogoźno lub drogą e-mailową pod dresem: nieruchomości@fwk.com.pl w tytule „Rodo. Cofnięcie zgody imię i nazwisko”.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zastrzegamy możliwość zmiany swojej polityki prywatności poprzez wprowadzenie modyfikacji do powyższego zapisu